Author Archive

Seminarium Odnowy Wiary

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Seminarium Odnowy Wiary to dziesięciotygodniowe rekolekcje, przez które Bóg pobudza człowieka do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego, oraz stają się okazją do pogłębienia  relacji z Bogiem.

Jak wygląda Seminarium Odnowy Wiary?

Wspomnienia z 23. Spotkania Młodych Diecezji Legnickiej!

Jak spędzić ostatnie dni wakacji? Takie pytanie zadaje sobie pewnie większość młodzieży, gdy wakacje zbliżają się do końca. My zdecydowałyśmy, że ostatnie chwile wakacji spędzimy inaczej niż do tej pory. Po raz pierwszy wybrałyśmy się na Spotkanie Młodych w Legnickim Polu. Było to 23 Spotkanie Młodych, a po raz kolejny odbywało właśnie w Legnickim Polu. My byłyśmy tam pod niezawodną opieką Ks. Tomasza.

Pieszo do Rzymu!

Dnia 31.03.2016 roku ks. Grzegorz Niwczyk – proboszcz naszej parafii, w raz z towarzyszem Panem Danielem wyruszyli na pieszą pielgrzymkę z Jeleniej Góry do Rzymu – do grobu św. Piotra i św. Jana Pawła II. Księdzu proboszczowi na ten czas przyświecają dwie intencje: dziękczynna za dotychczasowych dobrodziejów budowy naszego Kościoła; oraz intencja błagalna o nowych ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby wesprzeć ten nasz wspólny cel. Codziennie pątnicy pieszo ruszają pieszo w drogę by przemierzyć ok. 30-35 km. Zechciejmy i naszą modlitwą ogarnąć tę pielgrzymkową inicjatywę!