Pieszo do Rzymu!

Dnia 31.03.2016 roku ks. Grzegorz Niwczyk – proboszcz naszej parafii, w raz z towarzyszem Panem Danielem wyruszyli na pieszą pielgrzymkę z Jeleniej Góry do Rzymu – do grobu św. Piotra i św. Jana Pawła II. Księdzu proboszczowi na ten czas przyświecają dwie intencje: dziękczynna za dotychczasowych dobrodziejów budowy naszego Kościoła; oraz intencja błagalna o nowych ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby wesprzeć ten nasz wspólny cel. Codziennie pątnicy pieszo ruszają pieszo w drogę by przemierzyć ok. 30-35 km. Zechciejmy i naszą modlitwą ogarnąć tę pielgrzymkową inicjatywę!

Poniżej zamieszczamy relację różnych mediów, które zainteresowały się już Pieszą pielgrzymką z Jeleniej Góry do Rzymu:

Portalik24 : PIESZO Z JELENIEJ GÓRY DO RZYMU

Portalik24 : Pierwsze kilometry za nimi… Pieszo do Rzymu

Jelonka : Proboszcz wyruszył pieszo do Watykanu

Gość Niedzielny : 1500 km dla parafian

Nasz parafialny profil na Facebooku