Quiz z Ewangelii św. Łukasza

Quiz z Ewangelii wg św. Łukasza

Poniższy quiz ma na celu określenie znajomości Ewangelii wg św. Łukasza.

Pytania w tym quizie dotyczą wyłącznie tej Ewangelii.

Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt.

Musisz wpisać tekst
Musisz wpisać tekst