Nocna pielgrzymka 2023

W dniu 31 marca 2023,  o godz. 20:00 rozpoczyna się IV Nocną Wielkopostną Pieszą Pielgrzymkę Pokutną do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, zakończoną Rozważaniem Męki Pańskiej na Drodze Krzyżowej.

UWAGA!!! W przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych (śnieg, mróz, deszcz), Pielgrzymka może zostać odwołana!!!
Informacja taka zostanie podana na stronie

Rozpoczynamy w Kościele pw. Wniebowzięcia w Wojanowie, skąd trasą podobną do lat ubiegłych, będziemy szli do Sanktuarium w Krzeszowie.

Istnieje możliwość rozpoczęcia Pielgrzymki z naszej kaplicy bezpośrednio po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18:30, bez uczestnictwa w Drodze Krzyżowej), aby o godz. 20:00 kontynuować z Wojanowa.

Około godz. 04:30 w Czadrowie rozpoczniemy Drogę Krzyżową.

Na Nocną Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą:

  • Różaniec
  • kamizelkę odblaskową
  • latarkę
  • wygodne buty
  • jedzenie i ciepłe picie
  • oraz płaszcz przeciwdeszczowy w razie zmiennej pogody.

Każdy uczestnik, pokrywa koszty logistyczne (wsparcie busa z kierowcą) w kwocie 10 zł, które należy zapłacić do niedzieli 26 marca 2023 w zakrystii. Wszyscy zapewniają sobie powrót we własnym zakresie.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko za pisemną zgodą rodziców oraz pod opieką osoby pełnoletniej, która będzie przy sobie posiadała tę zgodę – w razie konieczności należy okazać tę zgodę służbom porządkowym i medycznym. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać udział w Pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej.

Kolęda 2022

W poniedziałek 2 stycznia rozpoczynamy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą.

Podstawową wartością kolędy pozostaje wspólna modlitwa, błogosławieństwo i poświęcenie mieszkania.

Tę modlitwę i błogosławieństwo uznajemy jako egzorcyzm. Pokropienie wodą święconą przypomina naszą przynależność do Kościoła, która rozpoczęła się w momencie chrztu. Stąd przyjmujący daje niejako świadectwo przynależności do Kościoła. Od dawnych czasów istnieje zwyczaj składania tzw. ofiar kolędowych. Jest to niewątpliwie wyraz troski o potrzeby, także materialne, wspólnoty parafialnej. min. tymi ofiarami pokrywamy zobowiązania naszej parafii wobec diecezji (kuria, WSD), również tymi ofiarami opłacamy ubezpieczenie naszej kaplicy. Chciejmy zawsze odwiedziny kolędowe w naszych domach przeżywać w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Odwiedzimy z kolędą te rodziny, tych mieszkańców, którzy zaprosili księży indywidualnie poprzez przygotowane zaproszenia imienne. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, a życzymy sobie wizyty to z tyłu kaplicy są jeszcze kartki. Prosimy o ich wypełnienie. Dzień wcześniej otrzymacie drodzy informację sms o wizycie kolędowej.

Kolędę będziemy rozpoczynać o godz. 15.30; w soboty o godz. 11.00.

Plan kolędy na najbliższy tydzień jest wywieszony w gablocie i na dole strony www.

Zaproszenie na wizytę duszpasterską (kliknij tutaj)

koleda_3_2023

koleda_2_2023

koleda_1_2023

szachy

Regulamin Turnieju Szachowego
Turniej o Puchar Proboszcza parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu

Organizator: parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
Cele Promocja gry w szachy w mieście Jelenia Góra .
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Termin. 11.09.2022 o godzinie 14.00 (Start Turnieju)
Miejsce. ogrodu parafialne
58-500 Jelenia Góra
Grupy rozgrywkowe.

U13 – dla osób urodzonych w roku 2008 lub później

OPEN – dla osób pozostałych

Uwaga: Rozgrywki będą prowadzone oddzielnie w grupach wiekowych lub wspólnie, natomiast weryfikacja miejsc odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych.

System rozgrywek.
System szwajcarski na dystansie 7 rund w przypadku uczestnictwa min 15 osób w każdej grupie rozgrywkowej.

W przypadku mniejszej liczby uczestników organizatorzy mogą podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek.
8 osób w grupie rozgrywkowej – system kołowy

Nagrody.
Główną nagrodą jest Puchar Proboszcza w obu grupach wiekowych (dwa puchary).
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników każdej grupy.

Harmonogram turnieju

Niedziela 11.09
– 12:00 Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Festynu Parafialnego
– 13:00 rozpoczęcie festynu
– 13:30 weryfikacja zawodników
– 14:00 runda 1-7
Zakończenie turnieju nastąpi po zakończeniu rundy siódmej.

Przepisy.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, losowanie.

Wpisowe.
Płatne gotówką w dniu turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi: 10 zł w formie cegiełki na cel festynu, czyli wyjazd dzieci na ferie zimowe

Zgłoszenia:
Turniej skierowany jest do Osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się na stronie www.chessmanager.com lub mailowo na adres szachy@mbkp.pl
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).
Postanowienia końcowe:
Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.