Quiz z Dziejów Apostolskich

Quiz z Dziejów Apostolskich

Poniższy quiz ma na celu określenie znajomości Pisma Świętego i daje uczestnikom możliwość jego zgłębienia.

Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt.

Musisz wpisać tekst
Musisz wpisać tekst

Quiz z Ewangelii św. Łukasza

Quiz z Ewangelii wg św. Łukasza

Poniższy quiz ma na celu określenie znajomości Ewangelii wg św. Łukasza.

Pytania w tym quizie dotyczą wyłącznie tej Ewangelii.

Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt.

Turniej Szachowy 2022

Wyniki turnieju szachowego

Lp Imie i Nazwisko Kategoria Miejsce Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V Runda VI Runda VII Punktów
1 Jagoda Romejko Open I 1 (11) 1 (2) 1 (4) 1 (3) 1 (6) 1 (7) 1 (5) 7
2 Bogdan Nalepa Open II 1 (8) 0 (1) 1 (5) 1 (7) 1 (4) 1 (3) 1 (12) 6
3 Aleksander Rybacki Junior I 1 (10) 1 (13) 1 (7) 0 (1) 1 (9) 0 (2) 0,5 (4) 4,5
4 Bogdan Romejko Open III 1 (14) 1 (6) 0 (1) 1 (9) 0 (2) 1 (11) 0,5 (3) 4,5
5 Maciej Wolski Junior II 0 (7) 1 (10) 0 (2) 1 (8) 1 (13) 1 (6) 0 (1) 4
6 Piotr Hejke Junior III 1 (9) 0 (4) 1 (8) 1 (10) 0 (1) 0 (5) 1 (11) 4
7 Agnieszka Romejko Open IV 1 (5) 1 (12) 0 (3) 0 (2) 1 (11) 0 (1) 1 (14) 4
8 Artur Sowiński-Kupranowicz Ministrant I 0 (2) 1 (11) 0 (6) 0 (5) 1 (14) 1 (9) 1 (10) 4
9 Kacper Łukasiewicz Junior IV 0 (6) 1 (14) 1 (12) 0 (4) 0 (3) 0 (8) 1 (13) 3
10 Hania Nalepa Junior V 0 (3) 0 (5) 1 (14) 0 (6) 1 (12) 1 (13) 0 (8) 3
11 Piotr Papaj Ministrant II 0 (1) 0 (8) 1 (13) 1 (12) 0 (7) 0 (4) 0 (6) 2
12 Kuba Sobolewski Ministrant III 1 (13) 0 (7) 0 (9) 0 (11) 0 (10) 1 (14) 0 (2) 2
13 Gabrysia Łukasiewicz Junior VI 0 (12) 0 (3) 0 (11) 1 (14) 0 (5) 0 (10) 0 (9) 1
14 Wiktoria Szlachta Junior VII 0 (4) 0 (9) 0 (10) 0 (13) 0 (8) 0 (12) 0 (7) 0

Program:

Zachęcamy do rozpoczęcia Mszą św. o godz. 08:00
9:30-9:45 – weryfikacja zgłoszeń
9:50 – Wspólna Modlitwa i błogosławieństwo
10:00 – rozpoczęcie turnieju
10:00-15:00 – rundy I – VII (tempo gry – 15 minut na partię dla zawodnika)
15:10 – ogłoszenie wyników i zakończenie turnieju

REGULAMIN

Cel
Popularyzacja gry w szachy, nawiązanie kontaktów pomiędzy zawodnikami, promowanie wartości ewangelicznych w sporcie.

Organizatorzy
Parafia Matki Bożej Królowej Polski iśw. Franciszka z Asyużu w Jeleniej Górze

Termin
08 stycznia 2022r. (sobota)

Miejsce gry
Sala parafialna przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 8a, 58-500 Jelenia Góra

Grupy rozgrywkowe
grupa dorosłych – wszystkie osoby powyżej szkoły podstawowej
grupa podstawowa – uczniowie szkół podstawowych
grupa ministrantów

Tempo Gry
Turniej zostanie przeprowadzony na dystansie 7 rund.
Tempo gry 15 minut na partię na zawodnika.

Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.

Partie rozgrywane będą przy użyciu zegara szachowego.

O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, liczba zwycięstw czarnymi, losowanie. Zawodnik może spóźnić się 5 minut na rundę.

Nagrody
Puchar za zajęcie I miejsca, medale za miejsca I-III, dyplomy za miejsca IV-VI dla każdej z grup. Dla najlepszych zawodników nagrody.

Uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i nagród nastąpi 9 stycznia po Mszy św. o godz. 10:30

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia turnieju.

Inne
W trakcie trwania turnieju przewidywane są napoje gorące (kawa, herbata) oraz drobny poczęstunek.

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

Nowenna do Świętego Andrzeja Boboli

Wielka nowenna:
Data: 22 – 30 listopada 2021
Miejsce: dowolne na całym Świecie

Każdego dnia
Litania do świętego Andrzeja Boboli
Msza Święta z Komunią wynagradzającą za Polskę – o Boże Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny!

Kończymy 30 listopada zwierzeniem Polski modlitwą: Pod Twoją obronę …

Klękamy na kolana i prosimy Boga aby zmiłował się nad nami!
chwyćmy wszyscy za różaniec
prośmy naszych kapłanów w parafiach, aby wystawili Najświętszy Sakrament

A w dniu 30 listopada, ks. proboszcz Józef Niżnik zaprasza wszystkich do Strachocina na wspólne zakończenie Wielkiej Nowenny.
Uroczystą Eucharystię koncelebrować będzie abp Andrzej Dzięga.

Matka Boża Królowa Polski wzywa każdego z nas do modlitwy!
Przyłączmy się wszyscy razem!

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo
módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo
módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny
módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli
módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym
módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia
módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim
módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia
módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci
módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych
módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur
módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan
módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole
módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała
módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami
módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny
módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski
módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze
módl się za nami
Święty Andrzeju, Patronie Polski
módl się za nami
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa
módl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno
uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary
uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili
uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili
uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali
uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli
uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali
uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności
uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali
uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Andrzeju
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, praw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa,
za które oddał życie święty Andrzej, męczennik.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Udekorowane nasze domy na trasie Procesji Eucharystycznej, a przede wszystkim otwarte Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

Procesja przeszła ulicami naszej parafii:

  • Wyjście spod kaplicy na ul. Morcinka (w prawo, pod prąd),
  • następnie przejście przez ul. Malczewskiego,
  • dalej ul. Wyczółkowskiego,
  • skręt w ul. Wańkowicza
  • Koniec procesja w Ośrodku Caritas przy ul. Żeromskiego.
  • I ołtarz na placu przy kaplicy.
  • II ołtarz przy posesji Państwa Wryszcz
  • III ołtarz przy posesji Państwa Sztelmach
  • IV ołtarz na placu przed Ośrodkiem Caritas, gdzie po procesji sprawowana była Eucharystia.

 

Pierwsza Komunia Święta 2021

I KOMUNIA ŚWIĘTA – 16 maja 2021 r.
Przychodzimy 10-15 min. przed Mszą Świętą.

GRUPA I – Msza Święta o godz. 10:00
SP10: klasy 3B i 3D oraz szkoły SP2, SP11, SP6
Próby (obecność obowiązkowa na każdym spotkaniu):
czwartek, godz. 16:00
piątek, 16:00
spowiedź – środa, 15:30

GRUPA II – Msza Święta o godz.12:00
SP10: klasy 3A i 3C+SP13
Próby (obecność obowiązkowa na każdym spotkaniu):
wtorek, godz. 16:00
środa, godz. 16:00
spowiedź – piątek, 15:30

♪ Pieśń na wejście Oto jest dzień

Prośba dzieci o błogosławieństwo (wszystkie dzieci na pamięć):
W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej.
Gdy mamy przyjąć do serca Boga.
Co złego było już nie pamiętaj
Ojcze kochany i Matko droga.
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
naznaczcie krzyżem wasze pociechy,
by serca nasze były gorące,
by uciekały precz od nas grzechy.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Pieśń na ofiarowanie: Ofiaruję Tobie Panie mój
KOMUNIA
Chrystus Pan karmi nas
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
♪ Idzie mój Pan
♪ Jesteś królem
Po komunii (podziękowania)
♪ Na jeziorze (wersja zmieniona)
WyjścieBohater