Seminarium Odnowy Wiary

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Seminarium Odnowy Wiary to dziesięciotygodniowe rekolekcje, przez które Bóg pobudza człowieka do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego, oraz stają się okazją do pogłębienia  relacji z Bogiem.

Jak wygląda Seminarium Odnowy Wiary?

Są to cotygodniowe spotkania na wspólnej Mszy Świętej o godz. 17:00 z kazaniem kerygmatycznym, oraz spotkaniu dzielenia. Nasze rekolekcje to również osobiste spotkanie ze Słowem Bożym, oraz indywidualna lektura dziesięciu książeczek, po jednej na każdy kolejny tydzień.

Kogo zapraszamy?

Ciebie! Tak, dokładnie, Ciebie, a jeżeli pragniesz ożywić swoją modlitwę, nie wiesz jak zacząć pogłębiać swoją relację z Bogiem, chcesz się dowiedzieć o Jego bliskości i żywym działaniu w Twoim życiu, przyjąłeś sakrament bierzmowania (choćby kilka miesięcy temu), należysz do wspólnoty, lub szukasz swojego miejsca w Kościele, to tym bardziej zapraszamy Ciebie!

Kiedy?

Pierwsze spotkanie – Niedziela 1 października 2017 r. po wieczornej Mszy Świętej ok. godz. 18.00. Będzie to spotkanie organizacyjne. Pierwsze spotkanie formacyjne 3 października we wtorek o godz. 17:00 – Msza Święta na rozpoczęcie rekolekcji. Kolejne spotkania co wtorek o godz. 17:00.

 

Gdzie?

Parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu – Jelenia Góra ul. Morcinka 8a.