Chrzest

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

W celu przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, Rodzice dziecka powinni:

1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. przynosząc ze sobą odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego (USC).
2. Przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
4. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Informacje dla rodziców chrzestnych:

1. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania (nie zameldowania) o życiu religijnym.
2. Obowiązkowo uczestniczą w konferencji przed chrztem św.
3. Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
4. Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

Godności rodziców chrzestnych NIE MOGĄ przyjąć następujące osoby:


1. Nieochrzczone.
2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
3. Które publicznie zaparły się wiary.
4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

Uwaga !

  • W dniu udzielenia sakramentu Chrztu Św. rodzice lub chrzestni 15 minut przed chrztem zgłaszają się do zakrystii, by oddać zaświadczenia o odbytej spowiedzi świętej.
  • Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Legnickiej Kurii Biskpiej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania zdjęc i nagrań.