Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej

Dnia 11 grudnia bieżącego roku, odbyło się pierwsze posiedzenie rady parafialnej w tym roku katechetycznym i liturgicznym. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie ks. Proboszcz przypomniał ostatnie najważniejsze wydarzenia od ostatniego posiedzenia rady.

Wśród nich ks. Proboszcz wspominał wizytację kanoniczną ks. Biskupa w mijającym roku. Po tym podsumowaniu omówione zostały zbliżające się inicjatywy i akcje, które prowadzi nasza parafia, a koordynuje Rada Parafialna. Między innymi, debatowano na temat Charytatywnego Koncertu Bożonarodzeniowego 2015, a także zbliżającego się Charytatywnego Balu Karnawałowego 2015.

Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami Bożonarodzeniowymi i błogosławieństwem Bożym.

Zakończyły się Rekolekcje Adwentowe 2015

W tym roku przez Adwentowe ćwiczenia rekolekcyjne naszych parafian przeprowadził ks. Dariusz Sakaluk z Diecezji Świdnickiej. Trwały od II Niedzieli Adwentu do środy ( 6 – 9 grudnia ). Nasi parafianie bardzo licznie i chętnie gromadzili się na Mszach z naukami rekolekcyjnymi. Ostatniego dnia odbyła się spowiedź, w której pomagali Księża z naszego dekanatu. W środę parafianie, zarówno dorośli jak i dzieci, podziękowali i pożegnali czcigodnego ks. Rekolekcjonistę.

Adwent

Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i okres Adwentu.
Starym zwyczajem pragniemy wraz z naszymi najmłodszymi gromadzić się na Mszach Roratnich. Celebrujemy je od Poniedziałku do Piątku o godzinie 17:00. 

Serdecznie zapraszamy!