Pierwsze posiedzenie Rady Parafialnej

Dnia 11 grudnia bieżącego roku, odbyło się pierwsze posiedzenie rady parafialnej w tym roku katechetycznym i liturgicznym. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Następnie ks. Proboszcz przypomniał ostatnie najważniejsze wydarzenia od ostatniego posiedzenia rady.

Wśród nich ks. Proboszcz wspominał wizytację kanoniczną ks. Biskupa w mijającym roku. Po tym podsumowaniu omówione zostały zbliżające się inicjatywy i akcje, które prowadzi nasza parafia, a koordynuje Rada Parafialna. Między innymi, debatowano na temat Charytatywnego Koncertu Bożonarodzeniowego 2015, a także zbliżającego się Charytatywnego Balu Karnawałowego 2015.

Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami Bożonarodzeniowymi i błogosławieństwem Bożym.