Adwent

Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i okres Adwentu.
Starym zwyczajem pragniemy wraz z naszymi najmłodszymi gromadzić się na Mszach Roratnich. Celebrujemy je od Poniedziałku do Piątku o godzinie 17:00. 

Serdecznie zapraszamy!

Msza Roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.

Nazwa “roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów “Rorate caeli desuper” – “Spuśćcie rosę niebiosa”. Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela.