Relacja z trzeciego dnia pieszej pielgrzymki Jelenia Góra – Rzym

Dnia 2016.04.02 odwiedziłem pielgrzymów około godziny siódmej.
Ksiądz proboszcz Grzegorz Niwczyk, Daniel Prus i opiekun (koordynator) pielgrzymki Pan Jerzy już wstali i krzątali się po pokoju (głównie masując i nacierając nogi).

Na początku była modlitwa i Msza Święta,                 następnie śniadanie                                                        i wymarsz.

msza            sniadanie          wymarsz

Pieszo do Rzymu!

Dnia 31.03.2016 roku ks. Grzegorz Niwczyk – proboszcz naszej parafii, w raz z towarzyszem Panem Danielem wyruszyli na pieszą pielgrzymkę z Jeleniej Góry do Rzymu – do grobu św. Piotra i św. Jana Pawła II. Księdzu proboszczowi na ten czas przyświecają dwie intencje: dziękczynna za dotychczasowych dobrodziejów budowy naszego Kościoła; oraz intencja błagalna o nowych ludzi dobrej woli, którzy zechcieliby wesprzeć ten nasz wspólny cel. Codziennie pątnicy pieszo ruszają pieszo w drogę by przemierzyć ok. 30-35 km. Zechciejmy i naszą modlitwą ogarnąć tę pielgrzymkową inicjatywę!

Porządek całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu Wielki Piątek/Wielka Sobota

Od godz. 22:00 w Wielki Piątek

do godz. 9:00 w Wielką Sobotę 

GODZINY

ULICE

23:00 – 24:00

Bierzmowani z klas I, II i II oraz młodzież z Parafii

24:00 – 1:00

Wrońskiego, Hoffmana, Wieniawskiego, Wyczółkowskiego

1:00 – 2:00

Broniewskiego, Gielniaka, Kossaka, Reja, Morcinka

2:00 – 3:00

Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego

3:00 – 4:00

Żeromskiego, Prusa, Wańkowicza

4:00 – 5:00

Malczewskiego, Orkana, Głowackiego

5:00 – 6:00

Powstańców Wielkopolskich, Lipowa, Daszyńskiego, Szewska, Traugutta

6:00 – 7:00

Kruszwicka, Przesmyk, Wolności, Wyzwolenia Narodowego

7:00 – 8:00

Tkacka, Panieńska, Nadbrzeżna, Spółdzielcza

8:00 – 9:00

Warszawska, Powstania Listopadowego, Mickiewicza, Słowackiego