Adwent

Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i okres Adwentu.
Starym zwyczajem pragniemy wraz z naszymi najmłodszymi gromadzić się na Mszach Roratnich. Celebrujemy je od Poniedziałku do Piątku o godzinie 17:00. 

Serdecznie zapraszamy!

Msza Roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny.

Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela.