Wypominki 2019

   Procesje wieczorne na cmentarzu w czasie oktawy Święta Zmarłych (od 2 do 8 XI)

organizowane przez Parafię Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze, to fenomen na skalę Polski. Owszem, bywają takie procesje w innych parafiach, ale najczęściej tam, gdzie cmentarz znajduje się przy kościele i taka modlitwa za Zmarłych odbywa się zaraz po wieczornej Mszy św. Tymczasem w Jeleniej Górze cmentarz znajduje się jakby już poza miastem, u wylotu drogi prowadzącej do Karpacza i zbieramy się tam późno – o godz. 19-tej. Procesja trwa prawie do godz. 20-tej, czasem dłużej. A jednak biorą w niej udział osoby z różnych parafii, z dalekich dzielnic miasta, a nawet miejscowości (z Piechowic, Mirska). Jest nas około 50 osób.

   Procesje zapoczątkował ks. Grzegorz Niwczyk, kontynuuje ten piękny obyczaj ks. Rafał Berezowski, który od dwóch lat jest naszym proboszczem.
Pierwsza procesja była w listopadzie 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. W tym roku to już XIV kolejny wymarsz modlitewny aby pomóc naszym Drogim Zmarłym.

   Opis I oktawy (tej z roku 2005) uroczystości Wszystkich Świętych zamieszczono w tygodniku “Niedziela”. Wspomnijmy fragment tego tekstu:
Do kaplicy przez uchylone drzwi przeniknął nastrój wzruszenia, a nawet pokornie tłumionej radości. I nagle ta kaplica, która zawsze była odbierana jako miejsce zimne, straszne i bardzo smutne przemieniła się w miejsce świetlane, ciepłe i pełne miłości. Jeden z uczestników wieczornej modlitwy – Grzegorz Jędrasiewicz powiedział kilka dni potem, że w czasie tego nabożeństwa płakał i w duszy zwracał się do zmarłego Ojca, pochowanego nieopodal „Tato, czy Ty to słyszysz? To dla Ciebie też śpiewamy”

Dziękujemy Panu Bogu za wytrwałość tylu Wiernych Parafian i Organizatorów tych procesji. Największą wdzięczność okażą nam Zmarli, z którymi przecież kiedyś spotkamy się.

Wasza siostra w Chrystusie Panu
                                                                                                        Ewa Cyganek
Jelenia Góra 10.XI. 2019

 

Pozostałe wpisy Siostry Ewy