• Home
  • AKTUALNOŚCI
  • 16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

16 lipca – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

W czasach Starego Testamentu prorok Eliasz na górze Karmel bronił wiary w jednego Boga. W XII wieku po Chrystusie na górze osiedli pustelnicy, którzy dali początek zakonowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Karmelu.

Data wspomnienia NMP z Góry Karmel ustanowiona została w rocznicę otrzymania przez świętego Szymona Stocka w dniu 16 lipca 1251 roku Szkaplerza Zakonu Karmelitańskiego.

Przekazując Mu Szkaplerz Maryja powiedziała”

„Weź, Najukochańszy Synu, ten szkaplerz twego Zakonu, jako wyróżniający znak i symbol przywilejów, który otrzymałam dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu. Jest to znak zbawienia, ratunek pośród niebezpieczeństw, przymierze pokoju i wszechwieczna ochrona. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego”

Matka Boska udzieliła też innej obietnicy związanej ze Szkaplerzem, znanej jako Przywilej Sobotni. W następnym stuleciu, 3 marca 1322 r. ukazała się papieżowi Janowi XXII, obwieszczając tym, którzy będą nosić Jej Szkaplerz:

„Ja, Wasza Matka, zejdę w cudowny sposób do czyśćca w następną sobotę po waszej śmierci, obmyję was z win i zabiorę was na świętą górę wiecznego żywota”

Obszerny artykuł na ten temat można przeczytać w dwumiesięczniku Przymierze z Maryją www.przymierzezmaryja.pl w numerze nr 5, pochodzącym z roku 2002. Na stronie można znaleźć archiwum wszystkich numerów Pisma, do bieżącego numeru 88 z czerwca tego roku.