Trasa pieszej Pielgrzymki Jelenia Góra – Rzym

Strona facebook Kierunek RZYM


                           Trasa z danego dnia                                                            Trasa od początku pielgrzymki do danego dnia


2016.03.31 – dzień I

      

  • Trasa pierwszego dnia wynosiła około 45 km.
  • Zakończyła się w Tanwaldzie

2016.04.01 – dzień II

      


2016.04.02 – dzień III>> opis z trasy tego dnia <<

      


2016.04.03 dzień IV

       


2016.04.04 – dzień Vrelacja księdza proboszcza z tego dnia

      


2016.04.05 – dzień VI – relacja księdza proboszcza z tego dnia

      


2016.04.06 – dzień VII – pielgrzymi mieli dzień przerwy, dzięki czemu mogli odpocząć i zregenerować zmęczone nogi.
                                                                Po Mszy Św. (godz. 17:00) około godziny 18-tej połączyliśmy się z księdzem Grzegorzem i Panem Danielem
                                                                i odśpiewaliśmy wspólnie księdzu życzenia z okazji urodzin


2016.04.07 – dzień VIIIrelacja księdza proboszcza z tego dnia

      


2016.04.08 – dzień IXrelacja księdza proboszcza z tego dnia

      


2016.04.09 – dzień X – >> opis z trasy tego dnia <<relacja księdza proboszcza z tego dnia

 

      


2016.04.10 – dzień XIz okazji urodzin i imienin księdza Damiana, ksiądz proboszcz złożył mu życzenia

      


2016.04.11 – dzień XII – pielgrzymi przeszli dzisiaj granicę niemiecką

      


2016.04.12 – dzień XIII

      


2016.04.13 – dzień XIV

      


2016.04.14 – dzień XV

      


2016.04.15 – dzień XVI