szachy

Regulamin Turnieju Szachowego
Turniej o Puchar Proboszcza parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu

Organizator: parafia Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu
Cele Promocja gry w szachy w mieście Jelenia Góra .
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.
Propagowanie zasad fair–play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Termin. 11.09.2022 o godzinie 14.00 (Start Turnieju)
Miejsce. ogrodu parafialne
58-500 Jelenia Góra
Grupy rozgrywkowe.

U13 – dla osób urodzonych w roku 2008 lub później

OPEN – dla osób pozostałych

Uwaga: Rozgrywki będą prowadzone oddzielnie w grupach wiekowych lub wspólnie, natomiast weryfikacja miejsc odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych.

System rozgrywek.
System szwajcarski na dystansie 7 rund w przypadku uczestnictwa min 15 osób w każdej grupie rozgrywkowej.

W przypadku mniejszej liczby uczestników organizatorzy mogą podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek.
8 osób w grupie rozgrywkowej – system kołowy

Nagrody.
Główną nagrodą jest Puchar Proboszcza w obu grupach wiekowych (dwa puchary).
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników każdej grupy.

Harmonogram turnieju

Niedziela 11.09
– 12:00 Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Festynu Parafialnego
– 13:00 rozpoczęcie festynu
– 13:30 weryfikacja zawodników
– 14:00 runda 1-7
Zakończenie turnieju nastąpi po zakończeniu rundy siódmej.

Przepisy.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, losowanie.

Wpisowe.
Płatne gotówką w dniu turnieju
Wpisowe do turnieju wynosi: 10 zł w formie cegiełki na cel festynu, czyli wyjazd dzieci na ferie zimowe

Zgłoszenia:
Turniej skierowany jest do Osób grających w szachy. Chętni proszeni są o zgłaszanie się na stronie www.chessmanager.com lub mailowo na adres szachy@mbkp.pl
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie przed turniejem ale organizator nie gwarantuje miejsca w turnieju ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Dane zawodnika: imię i nazwisko + data urodzenia + kategoria szachowa + kontakt telefoniczny do zgłaszającego).
Postanowienia końcowe:
Opiekę wychowawczą nad zawodnikami niepełnoletnimi sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.