Quiz ze znajomości Pisma Świętego

Już kilkoro dzieci rozwiązało konkurs dotyczący znajomości (znajomości posługiwania się) Pisma Świętego.

Do konkursu zapraszamy przede wszystkim dzieci obchodzące rocznicę Komunii Świętej.

Wszystkie inne osoby (młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni) zapraszamy również do otwarcia Świętej Księgi i poszukania w Niej prawidłowych odpowiedzi.