ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „BETLEJEM”

We wrześniu 2017 roku w naszej parafii odbyło się 10 -cio tygodniowe Seminarium Odnowy Wiary. Owocem tych rekolekcji było powstanie naszej wspólnoty. Jej założycielem i pierwszym opiekunem był ks. Tomasz Pązik.

Aktualnie Wspólnotą opiekuje się ks. Krzysztof Antończak, a liderem  jest Elżbieta Osińska.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 17.00

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego zbliżania się do Boga!

Spotkanie organizacyjne we wrześniu 2018r.

Dzień jedności zorganizowany w Borowicach przez wspólnotę Odnowy ‘Bogaci w miłosierdzie ‘ w dniach 22-23.02.2019r.

Tłusty czwartek 28.02.2019r. Uczestnicy 33 dniowych rekolekcji przygotowujących do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi

 

Z inicjatywy opiekuna grupy księdza Krzysztofa Antończaka i całej Wspólnoty powstała inicjatywa 33-dniowych ćwiczeń duchowych poprzedzających Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

W trakcie tych ponad miesięcznych rekolekcji wszyscy uczestnicy rozważają codziennie “Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”

 

POCZĄTEK:

Rozpoczęliśmy Mszą św. w dniu 20 lutego (w środę).

Wspólne rozważania w kaplicy w każdy czwartek i sobotę w trakcie Mszy św. o godz. 17:00.

KONIEC:

Zakończenie ćwiczeń duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort odbędzie się w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek) w trakcie Mszy św. o godz. 17:00.

Podczas Mszy Świętej w dniu Zwiastowania Pańskiego NMP, odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

REGUŁY:

Cały okres ćwiczeń duchowych jest związany z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort” (1673-1716).

Wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (potrzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe) – w czwartki i soboty czytamy wspólnie. Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki. Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

WAŻNE DATY:

– 20 lutego 2019 r. (środa): zaczynamy zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi – ćwiczenia duchowe przez 33 dni.

– 25 marca 2019 r. (poniedziałek): odbędzie się uroczyste „Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta” podczas Mszy św. o godz. 17:00, w dniu Zwiastowania Pańskiego NMP.