• Dnia        1        lutego       2018r.       na       mocy dekretu                 podpisanego                 przez Bp        Zbigniewa       Kiernikowskiego                  Ksiądz Grzegorz Niwczyk Proboszcz   Parafii   Matki   Boskiej   Królowej Polski       i       św.       Franciszka       z      Asyżu zostaje ustanowiony Proboszczem  w  Parafii św.        Jana        Chrzciciela        w        Leśnej. Nowym Proboszczem w naszej Parafii został ustanowiony                                              Ksiądz. Rafał Berezowski dotychczasowy       Wikariusz       w       Parafii    św.  Erazma   i   Pankracego