• Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego, w    dniu    1    listopada    nie    będzie    procesji na cmentarzach!

    Wszystkie    Msze    św.    będą    sprawowane w kaplicy.

    W kaplicy nie może przebywać więcej niż 50 osób.

    Wszyscy z wyjątkiem celebransa i organisty muszą mieć założone maseczki.