• Pomoc Kościołowi w potrzebie"Dar  dla  Aleppo"  to   inicjatywa   rozpoczęta przez     kościoły    chrześcijańskie     Dolnego Śląska, mająca na celu pomoc zniszczonemu działaniami  wojennymi  Aleppo.   Celem  jest zebranie   funduszy,    które   pokryją   koszty remontu   oddziału  szpitalnego   zniszczonej  placówki.     Do    akcji    zainicjowanej    przez                     abp.      Józefa      Kupnego, metropolitę wrocławskiego, chcemy zaprosić ludzi dobrej woli z całego Dolnego Śląska.