Dnia 1 lutego 2018r. na mocy dekretu podpisanego

przez Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego

Ks. Grzegorz Niwczyk

Proboszcz Parafii Matki Boskiej Królowej Polski

i Św. Franciszka z Asyżu

zostaje ustanowiony Proboszczem

w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Leśnej.

 

Nowym Proboszczem w naszej Parafii

został ustanowiony

Ks. Rafał Berezowski

 Dotychczasowy Wikariusz
w Parafii św. Erazma i Pankracego

 Rada Parafialna