Dnia 1 lutego 2018r. na mocy dekretu podpisanego
przez Bp Zbigniewa Kiernikowskiego

Ks. Grzegorz Niwczyk
Proboszcz Parafii Matki Boskiej Królowej Polski
i Św. Franciszka z Asyżu

zostaje ustanowiony Proboszczem

w Parafii Św. Jana Chrzciciela w Leśnej.

28 stycznia 2018r. o godz. 12.00
(w dolnej części budowanego Kościoła)
Parafialna Msza Święta Dziękczynna
za dar posługi Księdza Grzegorza Niwczyka

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rada Parafialna

rekolekcje_adwentowe_2017

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

10 XII – 13 XII 2017

Prowadzący:

E. Ks. Biskup Antoni Dziemianko – Biskup Piński (Białoruś)

Nauki rekolekcyjne będą odbywały się wg następującego porządku:

II Niedziela Adwentu – 10 XII 2017

 • 07:30 Msza św. z nauką ogólną
 • 08:30 Msza św. z nauką ogólną
 • 10:30 Msza św. z nauką dla dzieci
 • 12:00 Msza św. z nauką ogólną
 • 14:00 Msza św. z nauką dla osób chorych i starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas
 • 17:00 Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek – 11 XII 2017

 • 07:30 Msza Św. z nauką ogólną
 • 09:00 Msza Św. z nauką ogólną
 • 11:00 Msza św. z nauką dla osób chorych i starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas
 • 16:00 Msza Św. roratnia z nauką dla dzieci
 • 17:00 Msza Św. z nauką ogólną
 • 18:30 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Wtorek – 12 XII 2017

 • 07:30 Msza Św. z nauką ogólną
 • 09:00 Msza Św. z nauką ogólną
 • 11:00 Msza św. z nauką dla osób chorych i starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas
 • 16:00 Msza Św. roratnia z nauką dla dzieci
 • 17:00 Msza Św. z nauką ogólną
 • 18:30 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży

Środa – 13 XII 2017

Spowiedź Święta Rekolekcyjna

07:00 – 10:00           Spowiedź przedpołudniowa

 • 07:30 Msza Św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji i błogosławieństwem rekolekcyjnym
 • 09:00 Msza Św. z nauką ogólną na zakończenie rekolekcji i błogosławieństwem rekolekcyjnym

15.00 – 18:00           Spowiedź popołudniowa

 • 16:00 Msza Św. z nauką dla dzieci na zakończenie rekolekcji i błogosławieństwem rekolekcyjnym
 • 17:00 Msza Św. z nauką ogólną (z udziałem młodzieży) na zakończenie rekolekcji i błogosławieństwem rekolekcyjnym

Seminarium Odnowy Wiary

Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Seminarium Odnowy Wiary to dziesięciotygodniowe rekolekcje, przez które Bóg pobudza człowieka do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego, oraz stają się okazją do pogłębienia  relacji z Bogiem.

Jak wygląda Seminarium Odnowy Wiary?